Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi

hour_glass
3 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Žilina, Košice, Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag
50,00 € bez DPH (60,00 € s 20% DPH)
Cena
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.

Odborný workshop je zameraný na problematiku nakladania s odpadmi a praktické skúsenosti s uplatňovaním novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových vykonávacích predpisoch – vyhláškach.


Lektor :
Ing. Tomáš Schabjuk - expert na odpadové hospodárstvo, riaditeľ  spoločnosti  Odpadový hospodár s.r.o., v ktorej pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pracoval pre jednu z najväčších odpadových firiem na Slovensku - Márius Pedersen, a. s. Pred 5 rokmi sa osamostatnil a spolu s manželkou založil vlastnú poradenskú spoločnosť. Je držiteľom odbornej spôsobilosti pre vydávanie odborných posudkov a pre autorizované činnosti v odpadovom hospodárstve.

Obsah kurzu:
-    Aké aktuálne zmeny schválilo v zákone o odpadoch Ministerstvo životného prostredia
-    Zmena definície pôvodcu odpadov a jej dopad pre firmy
-    Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov – zrušilo ministerstvo súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a kam po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?
-    Novinky pre výrobcov a distribútorov obalov
-    Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí – budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zrojov na zberný dvor?
-    Spoločne sa pozrieme na pripravované zmeny, ktoré schválila NR SR

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený pre podnikateľov, pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré nakladajú s odpadmi, obchodujú s odpadmi alebo sú pôvodcovia odpadov, spracovateľom odpadov ako aj povinným osobám podľa zákona o obaloch.
 

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 21.02. - 25.03.2022 - prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 14. - 16.02.2022 - prihlásiť sa
Termín: 04. - 06.04.2022 - prihlásiť sa


Základný kurz bezpečnostných technikov - online
Termín: 14.02. - 11.03.2022 - prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava BT a ABT - online
Termín: 22. - 23.03.2022 - prihlásiť sa
Termín: 14. - 15.06.2022 - prihlásiť sa


Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika - online
Termín: 17. - 18.05.2022 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov - online
Termín: 18.02. - 30.04.2022 - prihlásiť sa


Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 - online
Termín: 22. - 23.02.2022 - prihlásiť sa
Termín: 26. - 27.04.2022 - prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24 - online
Termín: 22. - 23.02.2022 - prihlásiť sa
Termín: 26. - 27.04.2022 - prihlásiť sa


Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami - online
Termín: 17.02.2022 - prihlásiť sa
Termín: 21.04.2022 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci - online
Termín: 24.02.2022 - prihlásiť sa
Termín: 07.04.2022 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa