Kontroly na alkohol - Dräger

Pre Vašu spoločnosť poskytujeme možnosť detekcie alkoholu u zamestnancov v prípade podozrenia na požitie alkoholických látok.

Dräger Alcotest 7510 je dôkazové zariadenia, ktoré podlieha pravidelným metrologickým skúškam.

Na základe pozitívneho výsledku testu na alkohol je možné v súlade s právnymi predpismi ukončiť pracovný pomer so zamestnancom.

Z merania, ktoré by preukázalo pozitívny výsledok na požitie alkoholu Vám bude vyhotovený oficiálny záznam z merania.

Veľkou výhodou tohoto zariadenia je, že pracovný pomer môže byť ukončený tzv. hodinovou výpoveďou.

Zamestnanec nemusí absolvovať ďalšie dodatočné odbery a vyšetrenia, čo zamestnávateľovi v konečnom dôsledku šetrí náklady (sprievod vykonaný vedúcim zamestnancom na špecializovanú kliniku v trvaní niekoľko hodín a pod.)

Z merania, ktoré by preukázalo pozitívny výsledok na požitie alkoholu Vám bude vyhotovený oficiálny záznam z merania.


V prípade záujmu o kontrolu na alkohol kontaktujte svojho bezpečnostného technika, prípadne nám napíšte na: sluzby@ibp.sk

Cenová ponuka Vám bude vyhotovená idividuálne.


Dräger Alcotest 7510

Kľúčovou výhodou policajného alkohol testera je DrägerSensor - originálny senzor vyvinutý výrobcom, ktorý sa vyznačuje rýchlym meraním a spoľahlivosťou. Snímač používa optimalizovanú dynamiku plynov. Vďaka tomu sa odlišuje od konkurencie vysokou citlivosťou a presným meraním alkoholu vo vydychovanom vzduchu - až do 2,5 mg / l (5 ‰).

Dräger Alcotest 7510 je schválený ako dôkazne meradlo. V SR je zákonom stanovená platnosť metrologického overenia na 6 mesiacov. Aby sa nestalo, že vyprší platnosť metrologického overenia a užívateľ vykoná pozitívnu dychovú skúšku, tak prístroj sa po 182 dňoch zablokuje. Odblokovať sa dá iba vykonaním justáže.