Online školenia a e-learning

Ponúkame Vám online školenia formou viedoukezu a e-learningu

- Videokurz je audiovizuálna forma v reálnom čase. Môžete sa pripojiť odkiaľkoľvek cez počítač, notebook, tablet alebo smartfón s pripojením na internet s možnosťou klásť otázky (komunikovať s lektorom).

- E-learning je výučba alebo vzdelávanie poskytované s využitím elektronických prostriedkov. Základom pre rozvoj e-learningu je dištančné vzdelávanie. Môžete sa pripojiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek cez počítač, notebook, tablet alebo smartfón s pripojením na internet bez možnosti klásť otázky (komunikovať s lektorom).