nákrčník R-shield eshop.ibp.sk

Ponuka kurzov, školení, seminárov a workshopov

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov E-learning

E-learning - kedykoľvek Kdekoľvek 48,50 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

21. - 23.09.2020 BA 130,00 € bez DPH

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

28.09. - 30.10.2020 BA 315,00 € bez DPH

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika - Video kurz

09. - 10.11.2020 Kdekoľvek od 50,00 € bez DPH

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

12.11.2020 BA od 55,00 € bez DPH

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

19.11.2020 Kdekoľvek Video kurz Video kurz od 58,33 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení

23.11.2020 BA od 41,67 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení

23.11.2020 BA od 41,67 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení

23.11.2020 BA od 41,67 € bez DPH

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

24. - 25.11.2020 od 66,67 € bez DPH

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

24.11.2020 BA od 25,00 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24

24.11.2020 BA od 41,67 € bez DPH

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.

26.11.2020 BA od 91,67 € bez DPH

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

24. - 26.03.2021 Tatry Prezenčne Prezenčne od 160,00 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Apríl 2021 BA od 58,33 € bez DPH