Termíny kurzov

September 2020

Október 2020

November 2020

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

09. - 10.11.2020, cena: 55,00 € bez DPH, klubová cena: 50,00 € bez DPH

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci  Ochrana zdravia pri práci

12.11.2020, cena: 58,33 € bez DPH, klubová cena: 55,00 € bez DPH

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami  Ochrana zdravia pri práci

19.11.2020, cena: 62,50 € bez DPH, klubová cena: 58,33 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení  Ostatné

23.11.2020, cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení  Ostatné

23.11.2020, cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení  Ostatné

23.11.2020, cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.  Elektrotechnika

24. - 25.11.2020, cena: 75,00 € bez DPH, klubová cena: 66,67 € bez DPH

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.  Elektrotechnika

24.11.2020, cena: 30,00 € bez DPH, klubová cena: 25,00 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24  Elektrotechnika

24.11.2020, cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

26.11.2020, cena: 100,00 € bez DPH, klubová cena: 91,67 € bez DPH

Ďaľšie 2020