Kurz prvej pomoci

hour_glass
6 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Žilina, Košice
Miesto konania
price-tag
37,50 € bez DPH (45,00 € s 20% DPH)
Cena
Akreditovaný kurz
Akreditovaný kurz
E-learning 50%
E-learning 50%
časť kurzu je e-learnig a časť prezenčne
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia

Kurz prvej pomoci určený pre:
- firmy a ich zamestnancov
- žiadateľov o vodičské oprávnenie 
- pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci


Kurz prvej pomoci je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod č. Z30410-2015-OZdV ako vzdelávacia aktivita, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z.z.

Cieľom akreditovaného kurzu prvej pomoci trvajúceho 8 vyučovacích hodín (45 min.)/(6x 60min) je pripraviť zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku. 

Akreditovaný kurz poskytovania prvej pomoci je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa s celoštátnou platnosťou.

E-learning: kombinácia dištančnej a prezenčnej formy - frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 vyučovacích hodín (45 min.); teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-learning).

Absolvovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci prináša mnoho výhod a je dôležitým krokom pre každého jednotlivca. Tu sú niektoré dôvody, prečo by sa človek mal prihlásiť a absolvovať kurz prvej pomoci:

 1. Získanie životne dôležitých zručností: Kurz prvej pomoci poskytuje základné a pokročilé zručnosti, ktoré sú kľúčové pre poskytnutie okamžitej pomoci v núdzovej situácii. Tieto zručnosti môžu zahrňovať poskytovanie umelého dýchania, resuscitácie, ošetrovanie poranení a iné.

 2. Zvýšenie bezpečnosti: Znalosť prvej pomoci zvyšuje celkovú bezpečnosť nielen jednotlivca, ale aj jeho okolia. Rýchle a efektívne poskytnutie pomoci môže znížiť riziko vážnych následkov pri nehodách alebo núdzových situáciách.

 3. Pomoc iným: Osoba, ktorá absolvovala kurz prvej pomoci, môže byť cenným prínosom v prípade, že sa nachádza v blízkosti niekoho, kto potrebuje okamžitú lekársku pomoc. Je to príležitosť poskytnúť rýchlu a účinnú starostlivosť, čo môže mať kľúčový vplyv na ľudský život.

 4. Príprava na núdzové situácie: Kurz prvej pomoci pripravuje účastníkov na rýchle a efektívne reagovanie v prípade núdze. Tieto zručnosti sú prospešné nielen pri bežných nehodách, ale aj v mimoriadnych situáciách, ako sú prírodné katastrofy alebo hromadné nešťastia.

 5. Zákonné požiadavky a právne odpovednosti: V niektorých prípadoch môžu byť kurzy prvej pomoci povinné, najmä ak pracujete v určitých odvetviach alebo profesiách. Absolvovanie kurzu môže spĺňať zákonné požiadavky a zabezpečiť, že ste pripravení zodpovedať za bezpečnosť ostatných.

 6. Zvýšenie sebavedomia: Získanie vedomostí a skúseností z prvej pomoci zvyšuje sebavedomie jednotlivca v každodennom živote. Vedie k pocitu kompetencie a schopnosti riešiť náročné situácie.

 7. Zachránenie ľudských životov: Kurz prvej pomoci vytvára schopnosti, ktoré sú kľúčové pre poskytovanie rýchlej a efektívnej pomoci v prípade núdze. Tieto zručnosti môžu byť rozhodujúce pri zachraňovaní životov členov rodiny, vrátane manžela, manželky, partnera, detí a rodičov. Nešťastia sa môžu stať kdekoľvek, vrátane domova, a vedieť, ako správne reagovať, môže výrazne ovplyvniť výsledok v prípade núdzovej situácie. Bezpečnosť domova začína s vlastnou pripravenosťou a schopnosťou poskytnúť prvé ošetrenie v kritických okamihoch. Získané znalosti môžu byť kľúčovým faktorom pri minimalizovaní rizika a zabezpečení dobrej starostlivosti o svojich najbližších.

Celkovo je kurz prvej pomoci neoceniteľným zdrojom vedomostí a zručností, ktorý môže mať výrazný vplyv na bezpečnosť a pohodu jednotlivca, ako aj jeho okolia. Je to investícia do vlastného zdravia a schopnosti pomáhať ostatným v núdzi.

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva