Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

calendar
31.05.2024
Termín konania
clock
od 08:00
Čas konania
map-location
Bratislava
Miesto konania
map-location
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Mlynské nivy 70
Miesto konania
price-tag
35,00 € bez DPH (42,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Práce vo výškach
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Vami vybraný termín:
31.05.2024 Termín konania od 08:00
Čas konania
Bratislava - Práce vo výškach Prezenčne Prezenčne
35,00 € bez DPH (42,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín 31.05.2024
* - povinné údaje1 x 42,00 € s DPH
spolu k úhrade: 42,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0918 741 722
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Cieľom oboznamovania je účastníkom kurzu "Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou" ozrejmiť riziká, ktoré sú spojené s prácou vo výškach a nad voľnou hĺbkou, vysvetliť a ukázať účastníkom, ako správne používať osobné ochranné pracovné prostriedky pri práci vo výškach (postroj a potrebné príslušenstvo).

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. považuje každá práca vykonávaná vo výške nad 1,5 m.

Povinnosťou zamestnávateľa je oboznámiť zamestnancov s predpismi spojenými s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou najmenej raz za 12 mesiacov, ak vykonávajú práce:

 • vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5 m
 • na pohyblivých pracovných plošinách
 • na rebríkoch vo výške nad 1,5 m
 • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m

V prípade ak ste spoločnosť ktorá má záujem o preškolenie viacerých zamestnancov, vieme si individuálne dohodnúť termín a čas konania.
 

 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva