Podcast: BOZP z praxe Inštitútu bezpečnosti práce

Článok bol publikovaný 26.05.2022  v  bezpecnostvpraxi.sk, Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi, Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.


Hosťom v podcaste PP bol náš kolega vedúci oddelenia dodávateľských služieb za stredné a východné Slovensko Ing. Ľuboš Duhančík, MBA

V rozhovore si môžete vypočuť niekoľko zaujímavých aktuálnych tém z danej oblasti:

  • Stačí jednotné školenie BOZP bez prihliadnutia na profesiu?
  • Ktoré predpisy sú základné a aké dosahy majú na organizáciu BOZP zmeny platné od 1. 1. 2023?
  • Je manažér/vedúci skutočným lídrom v BOZP?
  • Ako často hovoriť o „best practices“ najmä pri rizikových prácach?
  • Spĺňate práve v tomto momente požiadavky na ergonómiu pracoviska či už v kancelárii, alebo home office?
  • Čo nového „zaviedla“ pandémia vo vzdelávaní?

 

Dátum publikácie: 26. 5. 2022
Pôvodný článok: https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/podcast-bozp-z-praxe-institutu-bezpecnosti-prace-aktbvp.htm