Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


02. - 03.04.2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

16 hodín
od 8:00 do 15:00
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
55,00 EUR (66,00 s 20% DPH)
50,00 EUR (60,00 s 20% DPH) - Klubová cena platí pre členov klubu IBP.
Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

BONUS : účastníci získajú aktuálne predpisy v elektronickej podobe