Kurz poskytovania prvej pomoci - online

calendar
26.05.2022
Termín konania
clock
10:00 - 12:00
Čas konania
hour_glass
2 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag
25,00 € bez DPH (30,00 € s 20% DPH)
Cena
Vami vybraný termín:
26.05.2022 Termín konania 10:00 - 12:00
Čas konania
Bratislava
25,00 € bez DPH (30,00 € s 20% DPH)
Záujemca o kurz

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba: Martina Myjavská, myjavska@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Rozsah kurzu: 2 hodiny (audiovizuálna forma ) + e-learning 

- Kurz bude prebiehať kombináciou audiovizuálnej a e-learningovej formy (audiovizuálna forma v reálnom čase cez aplikáciu ZOOM, e-learning cez web rozhranie edumio.sk)
- Po skončení kurzu absolvujete online test
- Emailom Vám bude poslané potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci s dvojročnou platnosťou

Cieľová skupina: zamestnanci, široká verejnosť (kurz nie je vhodný pre autoškoly)

Cieľom online kurzu prvej pomoci je:

 • pripraviť sa na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach

Prečo absolvovať práve tento online kurz prvej pomoci?

 • v súčasnej situácií sú kvôli ochoreniu COVID-19 dočasne pozastavené prezenčné akreditované kurzy prvej pomoci, avšak pri tomto kurze nemusíte nikam chodiť, z pohodlia domova alebo kancelárie môžete odkiaľkoľvek absolvovať kurz prvej pomoci len pomocou počítača, telefónu alebo smartfónu s pripojením na internet
   
 • počas školenia bude náš lektor, ktorý je zároveň aj lekárom s dlhoročnými skúsenosťami - MUDr. Karol Kálig CSc., v reálnom čase vysvetľovať a ukazovať ako sa správať v život ohrozujúcich stavoch 
   
 • pomocou názorných ukážok na našom online kurze prvej pomoci sa naučíte napríklad:
  • ako resuscitovať dospelého a dieťa
  • ako sa správne používa AED
  • ako postupovať pri závažnom krvácaní, dusení sa, pri dopravných nehodách 
  • kedy je správne volať na tiesňovú linku
    
 • Náš život je dennodenne spojený s mnohými nástrahami a ani všetky preventívne opatrenia nedokážu zabrániť vzniku úrazu, alebo náhodnému poškodeniu zdravia. Niekedy by stačilo, pokiaľ by bola zo strany rodičov, priateľov, či známych, správne a včas poskytnutá laická prvá pomoc. Pri včasnom a správnom poskytnutí prvej pomoci, sa zvyšuje šanca na prežitie. Reálne sme tak schopní zachrániť ľudský život. A práve to je naším cieľom.
   
 • Vo väčšine európskych krajín vie poskytnúť prvú pomoc len 5 – 10 % populácie. Štúdie dokázali, že ak najmenej 30 % populácie absolvuje kurz prvej pomoci, šance na prežitie obete nehody alebo úrazu sa značne zvyšujú. Nie je to dostatočná motivácia?

Prečo by som mal vedieť poskytnúť prvú pomoc:

 • Zásady prvej pomoci sú jednoduché, nepotrebujete na to špeciálne vybavenie, stačí iba chcieť. Poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť životy aj Vašich blízkych. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna, no vždy konajte tak, aby ste neohrozili vlastné zdravie či život. 
   
 • Podaním prvej pomoci nemôžete nič pokaziť. Naučte sa poskytnúť prvú pomoc a zachráňte život svojim najbližším! 
   
 • Prvú pomoc je lepšie vedieť a nepotrebovať ju, ako naopak. Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života Vašich blízkych. Až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti Vašich príbuzných, či priateľov a blízkych.
   
 • Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie.
   
 • Záchrana života nie je len súčasťou scenára akčných hrdinov či pracovnou povinnosťou lekárov a zdravotníkov. Aj vy sa môžete ocitnúť v situácii, keď bude potrebné poskytnúť prvú pomoc. Čas do príchodu záchrannej služby často tvorí hranicu medzi životom a smrťou.
   

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva