Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop


03.02. - 06.03.2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

176 hodín
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
455,00 EUR (546,00 s 20% DPH)
Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk
Pozor, kurz sa už uskutočnil. Môžete sa prihlásiť na tieto termíny:
Jeseň 2020 (september/október) - Prihlásiť sa
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Základný kurz bezpečnostných technikov (BT) +1.pomoc + § 20 + workshop

 

Základný kurz bezpečnostných technikov (BOZP) +1.pomoc + § 20 + workshop organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Základný kurz bezpečnostných technikov (BOZP) +1.pomoc + § 20 + workshop sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia.


Podmienkou zaradenia do základného kurzu bezpečnostných technikov (BOZP) je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.


BONUS :  účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť".


Mohlo by Vás zaujímať: Minimálny počet bezpečnostných technikov (BT) alebo autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) podľa počtu zamestnancov

 

Kurz sa uskutoční v troch sústredeniach kombináciou prezenčnej a dištančnej formy.

1. sústredenie - prezenčná forma 03.02. - 07.02.2020 sa uskutoční v budove Doprastavu na Mlynských nivách 70, 821 05 v Bratislave

2. sústredenie - dištančná forma 10.02. - 21.02.2020 e-learning doma alebo v práci cez počítač

3. sústredenie - prezenčná forma 02.03. - 06.03.2020 sa uskutoční v budove Doprastavu na Mlynských nivách 70, 821 05 v Bratislave