nákrčník R-shield eshop.ibp.sk

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov E-learning

calendar
E-learning - kedykoľvek
Termín konania
clock
Kedykoľvek
Čas konania
hour_glass
16 hodín
Rozsah kurzu
map-location
(z domu, z práce)
Miesto konania
map-location
E-learning,
Miesto konania
price-tag
48,50 € bez DPH (58,20 € s 20% DPH)
Cena
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba:
Stanislav Baláž
0911177515

E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Aktualizáciu môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón.

Ako to funguje?

  • Prihlásite sa na kurz online.
  • Na email Vám príde potvrdzujúca správa s údajmi k platbe.
  • Po pripísaní sumy na náš účet alebo poslaním potvrdenia o úhrade Vám budú poslané prístupové údaje do online systému Edumio
  • Študovať môžete začať kedykoľvek. Ráno, večer....... To už je na Vás.
  • Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodín. Tento čas si môžete rozložiť aj na viac dní. (môžete sa prihlasovať opakovane)
  • Každá z jedenástich kapitol končí kontrolnými otázkami formou a,b,c - Po preštudovaní všetkých kapitol sa vygeneruje potvrdenie o uskutočnení „Záznamová kniha“ (Pozor. Neslúži ako potvrdenie o AOP BT a ABT)
  • Toto potvrdenie je potrebné vytlačiť a vlastnoručne podpísať. Osobne alebo poštou doručiť na našu adresu školiaceho strediska Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava.
  • Naskenované osvedčenie BT alebo ABT (aj predchádzajúcou aktualizáciou) spolu s potvrdením o absolvovaní poslať na balaz@ibp.sk
  • Po spracovaní Vám bude elektronicky poslané potvrdenie o absolvovaní AOP BT a ABT. Originál pošleme poštou alebo si ho môžete prísť vyzdvihnúť v našom školiacom stredisku Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava

Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a  § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinní absolvovať najmenej raz za päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.
Program kurzu Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

BONUS: účastník získa aktuálne právne predpisy v elektronickej forme.

Pri účastí na aktualizačnej odbornej príprave je potrebné, aby bol vydaný písomný doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, nestačí vyznačiť dátumy aktualizácie na zadnej strane osvedčenia bezpečnostného technika. Bezpečnostný technik je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy do 5 rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika a následne do 5 rokov od poslednej aktualizácie u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie BT – činnosť 01.2. Aktuálny zoznam týchto osôb je zverejnený na web stránke NIP. Je potrebné preveriť si, či oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie nemá odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT- v činnosti 01.2.

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/bozp/autorizovany-bt/